براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
رسالت بیمارستان

رسالت بيمارستان آيت ا... عليمراديان

            كرامت  انساني      

      انجام وظيفه                               

                                                    رضايت مندي  مراجعين