164
بیمارستان علیمرادیان - گواهینامه ها
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨
گواهینامه ها

 

 

ارزشیابی سال 94

این بیمارستان برمبنای تحکیم وتثبیت ارزشهای متعالی در کلیه امور پزشکی وآیین نامه اجرایی ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ارزشیابی گردید وبه موجب امتیازات مکتسبه به عنوان درجه یک شناخته شد.