براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
گواهینامه ها

 

 

ارزشیابی سال 94

این بیمارستان برمبنای تحکیم وتثبیت ارزشهای متعالی در کلیه امور پزشکی وآیین نامه اجرایی ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ارزشیابی گردید وبه موجب امتیازات مکتسبه به عنوان درجه یک شناخته شد.