براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
مدیریت بیمارستان

مصطفي كاوياني  

متولد : تير ماه 1349                                                                               

كارشناس پرستاری

كارشناس ارشد مديريت دولتي

فارغ التحصيل پودمانMINI MBA (مديريت بيمارستاني) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

سوابق و تجربيات شغلي :

- مدير بيمارستان آيت ا... عليمراديان از سال 84 لغايت 89

- مدرس دانشگاه هاي پيراپزشكي ، آزاد و علمي كاربردي ( استان همدان )

- رئيس هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان نهاوند در دوره هاي سوم وچهارم 

- عضو علي البدل شورايعالي نظام پرستاري كشور

- سوپروايزر باليني از سال 79 الي 84 و 89 تا آذر ماه 94

- مسئول بخشهاي جراحي ، سي سي يو و آي سي يو آيت ا... عليمراديان

- مسئول روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان نهاوند سال 87

- بازرس و بازرس ويژه شبكه بهداشت و درمان نهاوند از سال 85 لغايت 89

- مسئول كميسيون تحول اداري و كارشناس بحران شبكه بهداشت و درمان نهاوند

- دبير كميته ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با رشوه و فساد در شبكه بهداشت و درمان نهاوند

- عضو انتخابي تيم پذيرش و بررسي پيشنهادات شبكه بهداشت و درمان نهاوند ( از سال 85 لغايت 90 )

- عضو شوراي اجرايي هلال احمر شهرستان نهاوند

- عضو علي البدل هيئت مديره هلال احمر استان همدان

سوابق پژوهشي (مقاله):

1- بررسي رابطه بين اعتماد سازماني با تحول سازماني (ISI-2015) در بيمارستان آيت ا... عليمراديان 

2- تأثير اعتماد سازماني بر تحول سازماني (ISI-2015) در بيمارستان آيت ا... عليمراديان

3- رابطه معنويت و رضايت شغلي كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان (ISI-2013)