براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
خدمات

مسئول خدمات بیمارستان

آقای  علی ذوالفقاری

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی 203