براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
واحدهای پاراکلینیک

آندوسکوپی-اسپیرومتری-نوار مغز-نوار عصب عضله-تست ورزش-اکوکاردیوگرافی

رادیولوژی-سونوگرافی-سی تی اسکن

آزمایشگاه-پاتولوژی

داروخانه