براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
بخشهای بستری

بخشهای بستری:

داخلی و جراحی زنان مسئول بخش : خانم مهناز مالمیر

داخلی مردان مسئول بخش : آقای حمید عباسی

جراحی مردان مسئول بخش : آقای حسام حیدری

زنان و زایمان مسئول بخش : خانم پریوش بحیرایی

بخش آی سی یو مسئول بخش : خانم فیروزه سیف

بخش سی سی یو مسئول بخش : خانم ناهید سیف

بخش اطفال مسئول بخش : خانم مژگان ساکی

بخش نوزادان مسئول بخش : خانم فاطمه مالمیر

بخش دیالیز مسئول بخش : خانم معصومه ظفری

بخش تالاسمی : خانم سیما گرجی

بخش زایشگاه : خانم زهرا قیاسوند