براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
جمعه ٠٦ اسفند ١٣٩٥
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اورژانس

مسئول بخش : آقای محمد سوری

 کارشناس پرستاری

دارای اورژانس بستری و سرپایی