براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
سوپروایزر آموزشی

 

خانم آمنه نوشادخت

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی :

-از تاریخ 11/03/1388 تا تاریخ 12/03/1393 مسئول بخش اطفال

- از تاریخ 12/03/1393 سوپر وایزر آموزشی