کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
سوپروایزر آموزشی

 

خانم آمنه نوشادخت

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی :

-از تاریخ 11/03/1388 تا تاریخ 12/03/1393 مسئول بخش اطفال

- از تاریخ 12/03/1393 سوپر وایزر آموزشی