براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
سوپروایزر آموزشی

 

خانم آمنه نوشادخت

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی :

-از تاریخ 11/03/1388 تا تاریخ 12/03/1393 مسئول بخش اطفال

- از تاریخ 12/03/1393 سوپر وایزر آموزشی