براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
عملکرد واحد

مسئول : خانم زهرا بحیرایی کارشناس ارشد روانشناسی

9راه حل ایمنی بیمار

1-توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه

2-شناسایی بیماران( وجود خط مشی و رویه مشخص برای شناسایی بیماران)

3-ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار( وجود خط مشی و رویه مشخص)

4-انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

5-کنترل غلظت محلول­های الکترولیت

6-اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات (تلفیق دارویی)

7-اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله­ها

8-استفاده از وسایل یکبار مصرف از وسایل تزریقات

9-بهبود بهداشت دست