کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
مدیریت بحران (مدیریت خطر)

 مسئول مدیریت بحران : حسام حیدری  کارشناس پرستاری