براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
طبقه همکف

 

طبقه همکف شامل:بخش اطفال،سوپروایزری،تغذیه،کارپردازی،حاکمیت بالینی،بهداشت محیط،

دبیرخانه،دفتر پرستاری،خدمات،روابط عمومی،اموراداری،کارگزینی،مددکاری،آمار،امومالی،مدیریت ،ریاست،امین اموال ،اتاق مشاوره روحانی،رایانه ،اتاق بحران،نیروی انتظامی ،داروخانه،اورژانس،دیالیز،آزمایشگاه ،رادیولوژی،نوارعصب ،پاتولوژی،فیزیوتراپی،درمانگاه زنان ،آشپزخانه،واحد درامد،سونوگرافی،تلفنخانه،آندوسکوپی،کتابخانه،سالن همایش ،انبار ،صندوق،بیمه گری ،واحدترخیص،پذیرش،مدارک پزشکی ،طلاعات وواحد پیشگیری هاری