براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
طبقه اول

 

شامل بخشهای درمانی:اتاق عمل ،زایشگاه،استریل،تست ورزش،تجهیزات پزشکی،داخلی زنان،داخلی مردان،جراحی زنان،جراحی مردان،نمازخانه،شوک مغزی،نوزادان وبعد زایمان