کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
جراحی مردان

ریاست بخش

دکتر بها الدینی

مسول بخش

عباس خویشوند کارشناس پرستاری

دکتر های جراح   دکتر سیانکی - دکتر دانشور -دکتر ترکاشوند

دکتر نوری سعید لو متخصص کلیه ومجرای ادراری

دکتر صدیقی - دکتر سیبدری

تعداد تخت 31 عدد

تلفن تماس    08133217071 ال 3 داخلی 236