براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
جراحی مردان

ریاست بخش

دکتر بها الدینی

مسول بخش

عباس خویشوند کارشناس پرستاری

دکتر های جراح   دکتر سیانکی - دکتر دانشور -دکتر ترکاشوند

دکتر نوری سعید لو متخصص کلیه ومجرای ادراری

دکتر صدیقی - دکتر سیبدری

تعداد تخت 31 عدد

تلفن تماس    08133217071 ال 3 داخلی 236