براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
جراحی مردان

ریاست بخش

دکتر بها الدینی

مسول بخش

عباس خویشوند کارشناس پرستاری

دکتر های جراح   دکتر سیانکی - دکتر دانشور -دکتر ترکاشوند

دکتر نوری سعید لو متخصص کلیه ومجرای ادراری

دکتر صدیقی - دکتر سیبدری

تعداد تخت 31 عدد

تلفن تماس    08133217071 ال 3 داخلی 236