براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
داخلی زنان

ریاست بخش

دکتر نرگس مفرد طاهری

مسئول بخش

مهناز مالمیر کارشناس پرستاری

تعداد تخت 31 عدد

دکتر های بخش

 دکتر مفرد طاهری - دکتر صدوق عباسیان - دکتر سراقی دکتر نوری - دکتر محققی

 تلفن تماس     08133217071 الی 3 داخلی 262 و 277