براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
داخلی و جراحی زنان

ریاست بخش

دکتر نرگس مفرد طاهری

مسئول بخش

مهناز مالمیر کارشناس پرستاری

تعداد تخت 31 عدد

دکتر های بخش

 دکتر مفرد طاهری - دکتر صدوق عباسیان - دکتر سراقی دکتر نوری - دکتر محققی

 تلفن تماس     08133217071 الی 3 داخلی 262 و 277