164
بیمارستان علیمرادیان - زنان و زایمان
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
زنان و زایمان

ریاست بخش

دکتر رسولی

مسئول بخش

پریوش بحیرایی   کارشناس پرستاری

تعداد تخت 20 عدد

تلفن تماس     08133217071 الی 4 داخلی 276