164
بیمارستان علیمرادیان - نوزادان
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨
نوزادان

ریاست بخش

دکتر اعظم حیدری

مسئول بخش

 پرستو سعیدی    کارشناس پرستاری

تعداد تخت 15عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی273