براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نوزادان

ریاست بخش

دکتر اعظم حیدری

مسئول بخش

 پرستو سعیدی    کارشناس پرستاری

تعداد تخت 15عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی273