کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
نوزادان

ریاست بخش

دکتر اعظم حیدری

مسئول بخش

 پرستو سعیدی    کارشناس پرستاری

تعداد تخت 15عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی273