164
بیمارستان علیمرادیان - اتاق عمل
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
اتاق عمل

ریاست بخش

دکتر مریم پیرویسیان

مسئول بخش

حامد واحدی   کارشناس اتاق عمل

تعداد تخت 7 عدد تخت ریکاوری 3 عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی