164
بیمارستان علیمرادیان - دیالیز
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
دیالیز

ریاست بخش

دکتر عبدالرضا سراقی

مسئول بخش

معصومه ظفری   کارشناس پرستاری

تعداد تخت 10 عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی