براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
دیالیز

ریاست بخش

دکتر عبدالرضا سراقی

مسئول بخش

معصومه ظفری   کارشناس پرستاری

تعداد تخت 10 عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی