کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
دیالیز

ریاست بخش

دکتر عبدالرضا سراقی

مسئول بخش

معصومه ظفری   کارشناس پرستاری

تعداد تخت 10 عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی