164
بیمارستان علیمرادیان - فیزیوتراپی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
فیزیوتراپی

 

مسئول بخش

زهرا ملکی   کارشناس

تعداد تخت 7 عدد تخت

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی217