براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
جمعه ٠٦ اسفند ١٣٩٥
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

                        امین گل بداقی