براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
يکشنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٦
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
ریاست بمارستان

ریاست بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

            دکتر سیامک دانشور

                   متخصص جراحی عمومی