کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ریاست بيمارستان

ریاست بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

 دکتر فخرالدین روزبه

   پزشک  عمومی

شرح وظایف

کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

نظارت و سرپرستی در مورد انجام و درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده

نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز بیمارستان طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان 

سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام بیمارستان