صفحه اصلی > بهبود کیفیت  > اعتبار بخشی 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

(G)هدف كلي:

ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و ايمني بيمار بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي

 

   (OBJECTIVES)اهداف اختصاصي:

 O1:بهسازي و توسعه  فضاهاي فيزيكي بخشها و واحدهاي بيمارستانبه ميزان    80 درصد  تا پايان سال 95

O2:مديريت خطا و حفظ و ارتقاء ايمني بيماران به ميزان70 درصد تا پايا ن سال95 

O3:آموزش و  توانمندسازي پرسنل به ميزان 70درصد  تا پايان سال 95

O4:تكميل پروژه هاي نيمه تمام بيمارستان به ميزان  50درصد تا پايان سال95

 O5:خريداري تجهيزات پزشكي جديد و بهره برداري صحيح از آنهابه ميزان   70 درصدتا پايان 95

O6:افزايش رعايت حقوق گيرندگان خدمت و رضايتمندي مراجعين به ميزان   60 درصد تا پايان 95   

 

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی