پرسیدم :از حلال ماه ،چرا قامتت خم است ؟آهی کشید وگفت:ماه محرم است..گفتم :که چیست محرم ؟با ناله گفت :ماه عزای اشرف اولاد آدم است .(اسلام ای وادی کربلا)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان

سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان آيت ا... عليمراديان درسال 97

-         توجه به ايمني بيماران و ايمني پرسنل در حين انجام وظيفه

-         ارائه خدمات به موقع و جامع به بيماران در كمترين زمان با بهترين كيفيت ممكن

-          اجراي كامل استاندارد هاي اعتبار بخشي در بيمارستان

-          اجراي كامل بسته هاي خدمتي طرح تحول نظام سلامت       

-         ارتقاء رضايتمندي كاركنان و بيماران

-         توسعه و ارتقاء بخشهاي بيمارستان

-         كاهش خطاهاي پزشكي و عفونتهاي بيمارستاني

-         توانمند سازي نيروي انساني و ارتقاء فرهنگ سازماني

-         عدم ارجاع بيماران و همراهان جهت تهيه دارو و لوازم به خارج از بيمارستان

-         به روز نمودن تجهيزات پزشكي بيمارستان

-         تنظيم برنامه مالي جهت پرداختي هاي مبتني بر عملكرد پرسنل و پزشكان

رياست

 بيمارستان

مديريت

بيمارستان

مدير خدمات

پرستاري

مسئول نيروي انساني

 

سوپروايزر

باليني

سوپروايزر آموزشي

مسئول واحد بهبود كيفيت

مسئول فناوري اطلاعات

مسئول امور مالي

دكتر فخرالدين روزبه

مصطفي كاوياني

نورمحمد كياني

اردوان شهبازي

حسام حيدري

آمنه نوشادخت

محمد مهدي دارايي

سيما ظفري

شيرين سيف