صفحه اصلی > بهبود کیفیت  > اعتبار بخشی > سياست هاي كلان 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان آيت ا... عليمراديان درسال 98

 • توجه به ايمني بيماران و ايمني پرسنل در حين انجام وظيفه  (ذینفعان: بیماران ، کارکنان)
 • ارائه خدمات به موقع و جامع به بيماران در كمترين زمان با بهترين كيفيت ممكن (ذینفعان: بیماران )
 • اجراي كامل استاندارد هاي اعتبار بخشي در بيمارستان(ذینفعان: بیماران ، کارکنان،پزشکان)
 • اجراي بسته هاي حمایتی طرح تحول نظام سلامت(ذینفعان: بیماران ، کارکنان، پزشکان)    
 • ارتقاء رضايتمندي كاركنان و بيماران (ذینفعان: بیماران ، کارکنان)
 • توسعه و بهسازی بخشهاي بيمارستان(ذینفعان: بیماران ، کارکنان، پزشکان)                 
 • كاهش خطاهاي پزشكي و عفونتهاي بيمارستاني(ذینفعان:  بیماران ، کارکنان، پزشکان)                      
 • ارتقاء فرهنگ سازماني  وتوانمند سازي نيروي انساني  (ذینفعان: بیماران ، کارکنان، پزشکان)
 • عدم ارجاع بيماران و همراهان جهت تهيه دارو و لوازم به خارج از بيمارستان (ذینفعان: بیماران ،پزشکان)
 • تامین و تهیه  تجهيزات پزشكي (ذینفعان: بیماران ، کارکنان، پزشکان)
 • تدوین و تنظیم برنامه های مالی بیمارستان(ذینفعان: کارکنان، پزشکان)
چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی