پرسیدم :از حلال ماه ،چرا قامتت خم است ؟آهی کشید وگفت:ماه محرم است..گفتم :که چیست محرم ؟با ناله گفت :ماه عزای اشرف اولاد آدم است .(اسلام ای وادی کربلا)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
رسالت بيمارستان

 

رسالت بيمارستان آيت ا... عليمراديان:

ارائه خدمات درماني ايمن

بهبودمستمركيفيت خدمات

افزايش رضايتمندي مراجعين وكاركنان