کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
رسالت بيمارستان

 

رسالت بيمارستان آيت ا... عليمراديان:

ارائه خدمات درماني ايمن

بهبودمستمركيفيت خدمات

افزايش رضايتمندي مراجعين وكاركنان