پرسیدم :از حلال ماه ،چرا قامتت خم است ؟آهی کشید وگفت:ماه محرم است..گفتم :که چیست محرم ؟با ناله گفت :ماه عزای اشرف اولاد آدم است .(اسلام ای وادی کربلا)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
فعاليت هاي آموزشي

مسئول آموزش به بیمار:

آقای حسام حیدری

کارشناس پرستاری

   دانلود : حمله_قلبی_(سکته_قلبی).pdf           حجم فایل 97 KB