پرسیدم :از حلال ماه ،چرا قامتت خم است ؟آهی کشید وگفت:ماه محرم است..گفتم :که چیست محرم ؟با ناله گفت :ماه عزای اشرف اولاد آدم است .(اسلام ای وادی کربلا)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
تربيت بدني

 مسئول واحد تربیت بدنی:

آقای نیکروش

به مناسبت هفته سلامت واحد تربيت بدني بيمارستان آيت ا... عليمراديان روز چهارشنبه مورخ 97/02/02 راهپيمايي از محل ستاد شبكه بهداشت و درمان نهاوند جهت پرسنل از ساعت 6/45 صبح به سمت بيمارستان آيت ا... عليمراديان برگزار شد. 

برگزاري مسابقات ليگ فوتسال كارمندي در تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي همدان با شركت 14 تيم از استان و شركت تيم فوتسال بيمارستان آيت ا... عليمراديان در اين مسابقات.