164
بیمارستان علیمرادیان - درمانگاه تخصصی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
درمانگاه تخصصی

درمانگاه تخصصی

جراحی عمومی

دکتر سیامک دانشور - دکتر علی ترکاشوند

متخصص ارتوپدی

دکتر مهرداد صدیقی - دکتر سیامک یوسف سیبدری

متخصص زنان

دکتر پریسا رسولی - دکتر نسیم خرمی - دکتر بهاره خندزاد

متخصص داخلی

دکتر سید امیر بن رضوی  - دکتر مفرد طاهری  - دکتر فرهمند - دکتر صدوق عباسیان - دکتر سراغی