صفحه اصلی > شماره تلفنهای داخلی 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

شماره تلفن بخش ها و واحدهاي بيمارستان آيت ا... عليمراديان

واحد

شماره

واحد

شماره

واحد

شماره

مركز تلفن

200-0

انبار (بیات)

247

اورژانس

243

مددكاري

279

انبار (شيراوند)

291

پزشك اورژانس

260

منشي رياست

269

رايانه

295-280

اطفال

241

دفتر رياست

239

تجهيزات پزشكي

240

نوزادان

273

دفتر مديريت

232

داروخانه بيمارستان

213

تالاسمي

241

امور اداري

205

داروخانه دكتر قیاسی

17081

آي سي يو

271

امين اموال

208

بهداشت روان

256

سي سي يو

245

امور مالي (عليشاهي)

218

واكسيناسيون

17084

بخش زنان و زايمان و جراحي

236-306

امورمالي (سيف)

229

نوار عصب و عضله

226

داخلي زنان

276

كارگزيني

203

شنوايي سنجي

226

داخلي مردان

277

آمار

206

نقليه

253

جراحي مردان

277-262

دبيرخانه

235

كارت زني

257

اتاق عمل

246

حاكميت باليني

302

مهد كودك

283

اتاق ECT

290

بهداشت و بحران

285

آندوسكوپي

281

اتوكلاوCSR

225

دفتر تغذيه

255

فيزيوتراپي

217

آزمايشگاه

258

دفتر خدمات

201

تست ورزش

264

پاتولوژي

275

دفتر پرستاري

210

دياليز

266

بانك خون

219

دفتر سوپروايزري

230

بايگاني اسناد پزشكي

204

راديولوژي

237

سوپروايزر آموزشي

255

ترخيص

207

سي تي اسكن

270

تداركات كارپردازي

215

مسئول پذيرش

267

سونوگرافي

274

دفتر توليت

17093

پذيرش اورژانس

234

زايشگاه

252

ناظرين بيمه

265

درآمد

242-287

درمانگاه زنان

216

آشپزخانه

228

صندوق

249

انتظامات

227

تاسيسات

202

خياط خانه

288

نگهباني درب ملاقات

214

مقيم داخلي

250

رختشويخانه

251

ترياژ اورژانس

304

منشي درمانگاه

211

واحد آموزش

255

ريكاوري

254

مقيم جراحي

286

مقيم بيهوشي

233

 

 

 

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی