صفحه اصلی > بهبود کیفیت  > شرح وظایف بهبود کیفیت 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

-         شرکت دركميته ها وجلسات و ارائه راهكارهاي علمي وعملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات

-         ارزیابی عملکرد واحدها و پرسنل تحت پوشش و تلاش در جهت توسعه و بهبود عملکرد و کیفیت آنها

-         تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان، تدوین استراتژی ها و نظام ارزیابی اجرای استراتژی ها

-         تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارزیابی پیشرفت برنامه ها واهداف سالیانه بهبود کیفیت و گزارش دهی به مدیریت

-         تدوین و پیگیری تحقق فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت خدمات در سازمان

-         کنترل و نظارت بر اجرای شرح وظایف تعیین شده توسط اعضاء دفتر بهبود کیفیت

-         ارتقای اثر بخشی کمیته های بیمارستانی و تدوین دستور العمل و ارزیابی  انطباق عملکرد کمیته ها با  استاندارد به صورت دوره ای

-         پیگیری تشکیل و استقرار کمیته های بیمارستانی و استمرار تشکیل جلسات آن ها

-         نظارت بر اجرای برنامه های مصوب شده کمیته بهبود و سایر کمیته های  بیمارستانی

-         نظارت بر برنامه های طرح ریزی شده و انجام پایش و نظارت بر اجرای فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار

-         پیگیری و نظارت بر ثبت خطاهای پزشکی در مرکز

-         بررسی خطاهاو تحلیل آن ها با کمک تیم کارشناسی مربوطه

-         شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه و تحلیل عالی مربوطه و ارائه راه حل با کمک صاحبان فرایند و کارشناسان مربوطه

-         تدوین شاخص های عملکردی مورد نیاز برای واحدهای مختلف بیمارستان

-         نظارت بر دستیابی واحدهای مختلف به اهداف و شاخص های عملکردی تدوین شده و ثبت روند شاخص ها و مقایسه آن با سایر بیمارستان ها

-         برگزاری جلسات توجیهی ویژه پرسنل جدیدالورود

-         نظارت بر فرآیند ترخیص با میل شخصی

-         نظارت بر فرایند رسیدگی به شکایات

-         نظارت بر اقدامات انجام شده در خصوص فرایند تکریم بیماران و همراهان

-         مدیریت وب سایت بیمارستان( شامل نظارت بر طراحی ، توسعه طرح،تدوین محتوا ،آپلود مطالب ) و مدیریت تالارهای گفتگو

-         مدیریت منابع بهبود کیفیت در دفتر و واحدها( منابع انسانی بهبود کیفیت : آزمون دوره ای صلاحیت وتوانمندی، تدوین شرایط احراز ، تدوین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ، برنامه ریزی آموزش و توانمند سازی کارکنان و .. –منابع اطلاعاتی ، تجهیزات و امکانات ، منابع مالی و.. )

-         طراحی،  توسعه  و هدایت پروژه های رضایت سنجی دریافت کنندگان خدمات

-         ممیزی دوره ای واحدها، بخش ها و کمیته های بیمارستانی تابعه براساس الزامات اعتباربخشی

-         ارزیابی  نظام جامع اطلاعاتی بیمارستان  در راستای برنامه های توسعه شامل: ارزیابی و ساماندهی کمی و کیفی داده ها و اطلاعات  و سیستم های گزارش دهی و انتقال اطلاعات

-         ایجاد و راهبری کارگروههای بهبود و توسعه ، کمیته های تخصصی،  کارگروههای حل مسئله ( تهیه دستور العمل و آئین نامه ها و فرمهای مربوطه و بانک اطلاعاتی)

-         ارائه مشاوره و منابع اطلاعاتی به کارشناسان واحد در حوزه های اعتباربخشی مربوطه

-         مدیریت امور جاری و فرایندهای دفتر بهبود کیفیت

-          انجام سایر وظایف سازمانی و اداری محول شده در چاچوب مأموریت سازمانی و واحد محل خدمت

-         ثبت, ویرایش و ذخیره سازی یا حفظ اطلاعات به شکل مکتوب(الکترونیکی/ مغناطیسی.)

-         تحلیل داده ها از طریق دسته بندی، محاسبه، شناخت تفاوت و شباهت ها و تشخیص تغییرات در شرایط یا حوادث مختلف.

-         کسب اطلاعات، دریافت و دستیابی به اطلاعات از همه منابع مرتبط

-         ارزیابی اطلاعات برای تعیین انطباق با استانداردها به منظور تعیین انطباق رویدادها و فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها

-         ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن، مکاتبات، ایمیل یا به صورت حضوری

-         تصمیم گیری و حل مشکلات از طریق تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل

-         ایجاد و حفظ روابط بین فردی، توسعه سازنده و همکاری روابط کاری با دیگران و حفظ آنها در طول زمان

-         حفظ به روز دانش فنی و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف کاری خود

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی