صفحه اصلی > دفتر پرستاری > مسئولین بخش های بستری 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

مسئولين  بخش ها ی بستری

نام بخش /واحد

مسئول بخش/ واحد

جانشین

رئيس بخش/واحد

اورژانس

محمد سوري

زهره رنجبر

دكترعلي تركاشوند

داخلی -جراحي مردان

حسام حیدری

حسن میربگ

دكترسیف-دکتر رضایی

اطفال

فاطمه مالمير

محیا لرستانی

دكترشهرام شادياني

داخلي زنان

مهناز مالمير

بهدخت شهبازی

دكترنرگس مفرد طاهري

پست پارتوم- جراحي زنان

فاطمه سوری

زهرا احمدوند - فهیمه زمانیان

دكترپریسارسولی- سيامك دانشور

نوزادان

پريوش بحيرايي

زهرا سلگی –مهدیه تقوایی

دكتراعظم حيدري

دياليز

معصومه ظفري

سحر فلک الدین

دکتر گل محمدی

زايشگاه

مائده امرایی

مینا خندان

دكترمونا کوچک پور

سي سي يو

ناهيد سيف

لیلا احمدوند

دكترسيمين محقي

آي سي يو

حميد سلگي

مژگان شهبازی

دكترغلامرضا متين

بيهوشي و اتاق عمل

فیروزه سیف

علی حسین عمرایی

دكترمريم پيرويسيان

آزمايشگاه

شجاع فريادرس

هرمز کیانی

دکتر رعنا شوشتری

راديولوژي

محسن بايروند

محمد علی اسدی

دكترهدايت ا... نوروزي

سي تي اسكن

تراب سلگی

محمد علی اسدی

دكترهدايت ا... نوروزي

 
چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی