صفحه اصلی > حوزه مدیریت > مدیریت بحران (مدیریت خطر) > شرح وظایف آتش نشانی 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

شرح وظايف اعضاء تيم آتش نشاني

واحد فني وتاسيسات

 • همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي
 • شركت در دوره هاي  آموزشي و مانور هاي آتش نشاني
 • بازديد ماهيانه از كليه تجهيزات و وسايل اطفاي حريق و ثبت در فرم مربوطه
 • انجام تست هاي دوره اي سيستم هاي هشداردهنده اعلام حريق
 • ثبت و نگهداري گزارش بازديدها و كنترل هاي انجام شده به طور منظم
 • اقدام در شارژ به موقع كپسول هاي اطفاي حريق
 • كنترل ادواري سيلندرهاي گاز ، انشعابات برق و گاز هاي طبي
 • آشنايي كامل به موقعيت كپسول هاي اطفاي حريق ، شيرهاي آتش نشاني، فايرباكسها و ساير تجهيزات اعلام و اطفاي حريق
 • آمادگي جهت حضور در محل حادثه و اجراي عمليات اطفاي حريق
 • استفاده از تجهيزات مناسب اطفاي حريق با توجه به نوع آتش سوزي
 • خاموش نمودن سيستم گرمايش و تهويه در زمان بروز حريق
 •  اقدام جهت قطع سيستم توزيع گاز و برق در بخش مربوطه بنا به ضرورت
 • شناسايي محل حريق از طريق سيستم كنترل و مراجعه سريع به محل مورد نظر
 • اخذ آدرس كامل محل حادثه از اپراتور  تلفن و اعلام به ساير اعضاي تيم آتش نشاني
 • بررسي علل ايجاد آلارم در سيستم در صورت وقوع آلارم و عدم آتش سوزي
 • ثبت گزارش حادثه در دفتر وقايع و فرم گزارش حادثه
 • ارزيابي وخامت حادثه و در صورت نياز اعلام درخواست كمك از نهادها و سازمان هاي زيربط به مديريت    
 • راهنمايي نيروهاي آتش نشاني به محل آتش سوزي و همكاري با آنها
 •  اجراي دستورات مافوق

شرح وظايف اعضاء تيم آتش نشاني

واحد انتظامات

 •  همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محولهدر اين زمينه
 •  برقراري امنيت و آرامش در فضاي بيمارستان
 • جلوگيري از ورود افراد متفرقه به محوطه حريق
 • كنترل ترافيك در سطح بيمارستان
 • نظارت مستمر در ورود و خروج وسايل نقليه
 • هدايت گروه هاي امداد خارج از بيمارستان
 • اقدامات لازم جهت آماده سازي وسايل نقليه جهت حمل و نقل افراد
 • كمك در امر تخليه افراد در صورت لزوم
 • شركت در دوره هاي آموزش و مانورها

شرح وظايف اعضاء تيم آتش نشاني

واحد خدمات

 • همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محوله در اين زمينه
 • شركت در دوره هاي آموزشي و مانورها
 • پاكسازي محيط پس از وقوع حريق
 • مساعدت در انتقال بيماران
 • اطمينان از باز نگه داشتن راهروها و محل هاي رفت و آمد از نظر وجود ترالي، برانكرد و ديگر تجهيزات
 • حمل تجهيزات مورد نياز از قبيل كپسول هاي اطفا و ... به محل حريق

شرح وظايف  رابطين  آتش نشاني در بخش ها

 • همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محوله در اين زمينه
 • شركت در دوره هاي آموزشي و مانورها
 • شناسايي تجهيزات اعلام و اطفاي حريق موجود در بخش
 • آشنايي با كاربرد تجهيزات اعلام و اطفاي حريق
 • حصول اطمينان از خروج كليه افراد از داخل بخش در صورت نياز به تخليه
 • در صورت امكان اقدام به اطفاي حريق تا زمان حضور تيم آتش نشاني
 • مساعدت در تخليه بيماران و پرسنل از محل آتش سوزي با هماهنگي سوپروايزر و استقرار در محل هاي تعين شده ايمن
 • سرشماري بيماران و پرسنل و حصول اطمينان از خروج كليه افراد از داخل بخش
 • برقراري آرامش روحي و رواني بين بيماران و پرسنل و كوشش در رفع مشكلات آنها
 • ارايه گزارش اقدامات انجام شده به مسئول تيم آتش نشاني
چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی