تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

آقایان :

محمد غلامی ذاکری - زاهدین شجاعیان - فرهنگ سلگی -  - محمد جمشیدوند


خانمها:

پرستو سعیدی - آمنه نوشادخت - فیروزه سیف-محبوبه امینیان -پرستو سعیدی -مهناز مالمیر 

اسپریت پورتال