تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مسئولين  بخش ها ی بستری

نام بخش /واحد

مسئول بخش/ واحد

جانشین

رئيس بخش/واحد

اورژانس

محمد سوري

زهره رنجبر

دكترعلي تركاشوند

 جراحي مردان

حمید سلگی

حسین مرادی  

دكترمنصور ناطقی 

اطفال

فاطمه مالمير

محیا لرستانی

دكترشهرام شادياني

نوزادان 

فریبا کاکاوند 

بهدخت شهبازی

دكترسحر زنگنه

پست پارتوم- جراحي زنان

مژگان شهبازی

فائضه جلالوند  - فهیمه زمانیان

دکتر خاطره معبودی،دکتر علی ترکاشوند 

آی سی یو کرونا

مریم خزایی

-

دکتر قاسم البرزی

دياليز

معصومه ظفري

سمیرا حیدری 

دکتر مریم سیف

زايشگاه

نرگس افهمی 

معصومه شکوهی نیا

دكتر زهرا حسن نیا

سي سي يو

لیلا  زمانی

لیلا احمدوند

دكترسيمين محقي

آي سي يو

محبوبه امینیان 

سمیرا جهاندوخت 

دكترغلامرضا متين

بيهوشي و اتاق عمل

بهزاد قاسمی 

علی حسین عمرایی

دكترمريم پيرويسيان

آزمايشگاه

رضا شهبازی

مریم جلالیان 

دکتر بهزاد نازل خسرو شاهی

پرتونگاری

تراب سلگی

محمد علی اسدی

دكترهدايت ا... نوروزي

 
espritportal