تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

بخش های بیمارستان علیمرادیان نهاوند شامل : 

بخش اورژانس

بخش جراحی مردان

بخش جراحی زنان

بخش اطفال

بخش نوزادان

بخش ICU

بخش CCU

 اتاق عمل

زایشگاه

و نیز واحدهای پاراکلینیک شامل:

سی تی اسکن

اکو

سونوگرافی

رادیولوژی

فیزیوتراپی

آزمایشگاه

درمانگاه تخصصی : (تغذیه ، زنان و زایمان ،جراح )

 

فایل‌ها

اسپریت پورتال نیافام