تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

تبا ما

اداری

واحد ها

بخش ها

ردیف

واحد

شماره

ردیف

واحد

شماره

ردیف

واحد

شماره

1

مرکز تلفن

200 - 0

29

انبار 

247

57

اورژانس

243

2

دفتر ریاست

239

30

انبار 

291

58

پذیرش اورژانس

234

3

دفتر مدیریت

232

31

رایانه

295 - 280

59

تریاژ اورژانس

304

4

منشی ریاست و مدیریت

269

32

تجهیزات پزشکی

240

60

پزشک اورژانس

260

5

دفتر پرستاری

210

33

داروخانه بیمارستان

213

61

ریکاوری

254

6

دفتر سوپروایزری

230

34

داروخانه دکتر مرادی

3321781

62

بخش زنان و زایمان و جراحی

236 - 306

7

دفتر سوپروایزر آموزشی

255

35

مسئول پذیرش

267

63

داخلی زنان

276

8

امور اداری

205

36

درآمد

242 287

64

جراحی مردان

262

9

دفتر خدمات

201

37

صندق

249

65

داخلی مردان

277

10

امور مالی

218 229

38

ترخیص

207

66

اتاق عمل

246

11

امین اموال

322

39

مددکاری

279

67

زایشگاه

252

12

کارگزینی

203

40

بایگانی اسناد پزشکی

204

68

آی سی یو

271

13

دبیرخانه

235

41

کارت زنی

257

69

سی سی یو

245

14

آمار بهبود کیفیت

206

42

نقلیه

253

70

اتاق ECT

290

15

حاکمیت بالینی

302

43

درمانگاه زنان

216

71

اتوکلا و CSR

225

16

روابط عمومی و امور فرهنگی

285

44

منشی درمانگاه

211

72

اطفال

241

17

دفتر تغذیه

255

45

شنوایی سنجی

226

73

نوزادان

273 - 300

18

تدارکات کارپردازی

215

46

آندوسکوپی

264

74

آزمایشگاه

258

19

دفتر تولیت

33217093

47

پانسیون پرستاری

283

75

پاتولوژی

275

20

ناظرین بیمه

265

48

مقیم بیهوشی

233

76

بانک خون

219

21

خیاط خانه

288

49

مقیم جراحی

286

77

سی تی اسکن

270

22

رختشویخانه

251

50

بهداشت و روان

256

78

رادیولوژی

237

23

تاسیسات

202

51

واکسیناسیون

33217084

79

سونوگرافی

274

24

آشپزخانه

228

52

کنترل عفونت

302

80

تالاسمی

241

25

فروشگاه درب ورودی

307

53

 

 

81

نوار عصب و عضله

226

26

حراست

209

54

 

 

82

تست ورزش

264

27

انتظامات

227

55

 

 

83

فیزیوتراپی

217

28

نگهبانی درب ملاقات

214

56

 

 

84

دیالیز

266

شماره تلفن بیمارستان : 08133217070 الی 08133217075

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
پرتال