تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

بخش جراحی زنان    

 

رئیس بخش: دکتر علی ترکاشوند 

 

مسئول بخش جراحی زنان سر کار خانم مژگان شهبازی 

 

داری 15تخت فعال با شماره تلفن 33217071و داخلی 276

طراحی سایت توسط پرتال سازمانی نیافام