تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

رئیس بخش

 

دکتر امیر حسین  عقیلی

 

مسول بخش جراحی مردان

 

محمد سوری کارشناس پرستاری

 

دکتر های جراح   دکترمنصور ناطقی - دکترامیر حسین عقیلیان-دکتر ترکاشوند-دکتر مرادی- دکتر آقا بزرگی -دکتر حیدری-دکتر حسین زاده 

 

تعداد تخت 23 عدد

 

تلفن تماس    08133217071 ال 3 داخلی جراحی مردان 277

 

 

طراحی سایت نیافام