تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

ریاست بخش

 

دکتر نوروزی

 

مسئول بخش

 

آقای تراب سلگی   کارشناس رادیولوژی

 

پذیرش به صورت 24 ساعت

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی237


 

 

پرتال برگزیده سازمانی نیافام