تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مسئول بخش فیزیوتراپی

 

 

سرکار خانم زهرا ملکی   کارشناس فیزیو تراپی

 

تعداد تخت 7 عدد تخت

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی217

 

 

 

طراحی سایت نیافام