تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مسئولین  بخش ها ی بستری

 

نام بخش /واحد

مسئول بخش/ واحد

جانشین

رئیس بخش/واحد

اورژانس

فریبا کاکاوند

مهدیه تقوایی

دکترعلی ترکاشوند

 جراحی مردان

محمد سوری

رضا کرد 

دکترامیر حسین عقیلی

اطفال

محیا ارستانی

زهرا رنجبر

دکترشهرام شادیانی

نوزادان 

فاطمه سوری 

زهرا سلگی

دکتراعظم حیدری

پست پارتوم- جراحی زنان

مژگان شهبازی

نسیم ابراهیمی-فهیمه زمانیان

دکتر خاطره معبودی،دکتر علی ترکاشوند 

پرتو نگاری تراب سلگی محمد علی اسدی دکترهدایت الله نوروزی
       

زایشگاه

معصومه شکوهی نیا 

مینا خندان

دکترالهام پاک نهاد

سی سی یو

لیلا  زمانی

لیلا احمدوند

دکترسیمین محقی

آی سی یو

محبوبه امینیان

سمیرا جهاندوخت 

دکترغلامرضا متین

بیهوشی و اتاق عمل

بهزاد قاسمی 

علی حسین عمرایی

دکترمریم پیرویسیان

آزمایشگاه

رضا شهبازی

مریم جلالیان 

دکتر بهزاد نازل خسرو شاهی

       
 
espritportal